Algemene voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten. Dit betreft zowel de licenties, losse bestellingen van adressenbestanden, maatwerkopdrachten als eventuele additionele en/of toekomstige diensten. Omdat wij het belangrijk vinden om transparant te zijn in onze diensten en voorwaarden vind je hieronder een verkorte versie met een paar belangrijke punten.

Gebruik

  1. Onze data kan voor verschillende doeleinden worden ingezet, zoals marketing- en salesacties, verrijkingen, analyses en meer.
  2. Voor de data die je van ons afneemt ontvang je voor de duur van de overeenkomst een gebruikslicentie. Hierdoor kun je deze data gebruiken om in te zetten op verschillende manieren. Het is niet toegestaan de data zodanig te publiceren dat deze voor derden gratis of tegen betaling te verkrijgen zijn.
  3. Je bent zelf verantwoordelijk voor correct gebruik van onze data, conform de Europese c.q. Nederlandse wetgeving. Wij dragen geen verantwoordelijkheid en zijn dus niet aansprakelijk voor eventuele onrechtmatige activiteiten; tevens is het niet toegestaan om onze naam te verbinden aan jouw activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het Bel-mij-niet-register, de regels rondom spammen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  4. Wij zijn het wederzijds aan elkaar verplicht om mee te werken aan het handhaven van de wet- en regelgeving omtrent privacy/gegevensverwerking en aanverwante regelgeving. Zo houden we het netjes.

Betalen

  1. Betalingen vinden plaats per factuur.